Ana Sayfa Genel Kurumsal Sürdürülebilirlik

Kurumsal Sürdürülebilirlik

762
0

Şirketler Fark Yaratabilir mi?

İş dünyası sürekli değişiyor ve bununla birlikte şirketlerin ayakta kalabilmesi için sürdürülebilir olma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Göz korkutucu görünse de, kurumsal sürdürülebilirliği sağlamanın birçok yolu vardır.

Bu blog gönderisinde, işletmenizin çevresel ve sosyal açıdan daha sorumlu olmasına yardımcı olmak için Kurumsal Sürdürülebilirliği tartışacağız.

Kurumsal sürdürülebilirlik nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik, bir şirketin karlı olmaya devam ederken çevresel ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde faaliyet gösterme becerisini ifade eder . Bu, atıkların azaltılması, enerji tasarrufu ve üretimde sürdürülebilir malzemelerin kullanılması gibi stratejileri içerebilir. Aynı değerleri paylaşan tedarikçiler ve ortaklarla çalışmayı, sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için müşterilerle ilişki kurmayı da kapsayabilir.

Genel olarak kurumsal sürdürülebilirliğin, şirketlerin sosyal ve çevresel açıdan daha sorumlu olmasına yardımcı olan bir dizi strateji, uygulama ve politika olduğunu söyleyebiliriz. Kurumsal sürdürülebilirlik kültürü bir süredir var ancak son yıllarda yükselişe geçti. Bunun nedeni, iş dünyasının toplum ve çevre üzerindeki etkisi konusunda artan farkındalıktır. Şirketler büyüme, verimlilik, yenilikçilik ve karlılık gibi hedeflerine ulaşmak için kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını giderek daha fazla uygulamaktadır.

Kurumsal sürdürülebilirlik neden önemlidir?

Kurumsal sürdürülebilirliğin önemli olmasının birkaç nedeni vardır.

En önemlisi, çevre için iyidir. Şirketler sürdürülebilirliğe odaklandıklarında, genellikle çevresel etkilerini azaltmak için yeni ve yenilikçi yollar bulurlar. Bu, gezegen ve şirketin kârlılığı için iyidir.

Sürdürülebilirlik aynı zamanda iyi bir ticari anlam ifade eder. Bir şirket sürdürülebilir olduğunda, kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilir ve fırsatlarından en iyi şekilde yararlanabilir. Bu da uzun vadeli başarı ve karlılık sağlar.

Son olarak, sürdürülebilirlik önemlidir çünkü yapılacak doğru şey budur. Sürdürülebilirliğe odaklanan şirketler genellikle sosyal açıdan daha sorumludur. Çalışanları, müşterileri ve toplum için en iyisini yapmaya kararlıdır.

Dünyanın değişmekte olduğunu anlamak önemlidir. Günümüz ekonomisinde rekabetçi kalabilmek için giderek daha fazla şirket sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsiyor. Sürdürülebilir olmayı hedefleyen şirketler, müşterilerine çevreye önem verdiklerini gösteriyor. Sürdürülebilirliğe yatırım yapmayan şirketler çok büyük bir fırsatı kaçırıyor.

Unutulmamalıdır ki bir şirket sürdürülebilir değilse rakipleri de bu durumdan yararlanarak rekabet avantajı elde edecektir. Çevreyi önemseyen şirketlerin yeni müşteriler çekme olasılığı daha yüksektir. Örneğin, Starbucks ve  Apple gibi şirketler, sürdürülebilir ürünler sundukları için daha popüler hale geldi. Bir şirket çevreyi önemsemezse, çevresindeki insanlara zarar verebilir ve bunun alt satırında olumsuz sonuçları olabilir.

Kurumsal Sürdürülebilirliğe Yönelik Küresel Hareket

Kurumsal Sürdürülebilirliğe Yönelik Küresel Hareket, son birkaç on yılda meydana gelen bir harekettir. İşletmeleri sosyal açıdan daha sorumlu ve çevreye duyarlı hale getirme çabasıdır.

Hareket, şirketlerin topluluk ve toplumda daha önemli bir rol üstlendiğini gördü ve bazı şirketler kendi hayır kurumlarını kuracak kadar ileri gitti. Hareket, şirketlerin yeşil teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığını da gördü.

Gelecekte, şirketlerin toplumda daha büyük bir rol üstlenmesi ve onu bir ölçüde daha iyiye doğru şekillendirmesiyle bu hareketin büyümeye devam ettiğini görebiliriz. “Topluluklarını ve toplumu destekleyebilen şirketlerin bunu yaptıkları için ödüllendirileceği ve olmayanların mücadele edeceği bir gelecek görüyorum.”

Şirketler kurumsal sürdürülebilirliği nasıl sağlayabilir?

Kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak için şirketler kendi iş süreçlerine ve uygulamalarına bakmalı ve dünyaya olumlu bir katkı sağladıklarından emin olmalıdır. Birçok işletme, aynı şekilde uzun süre çalışmaya devam edemeyeceklerini fark etmeye başlıyor. Sürdürülebilir olmaya karar vermeli ve sağlıklı ve çevre dostu bir çevre yaratmaya odaklanmalıdırlar.

Sürdürülebilirliği tanımlamanın birçok yolu vardır, ancak genel olarak kaynakları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeyecek şekilde kullanmak olarak tanımlanabilir. Bu, ekonomik, çevresel ve sosyal hususları içerir.

Çevre dostu, verimli ve etik iş uygulamaları, kurumsal sürdürülebilirliğe ulaşmanın bir parçası olabilir. Örneğin, bir şirket enerji tüketimini azaltabilir, atıkları geri dönüştürebilir ve kompostlayabilir ve Adil Ticaret sertifikalı ürünler kullanabilir.

Kurumsal sürdürülebilirliğin faydaları nelerdir?

Kurumsal bir sürdürülebilirlik stratejisi uygulamanın birçok faydası vardır. Bu avantajlardan bazıları maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması, üst düzey yeteneklerin şirkete çekilmesi ve elde tutulması ve rekabet avantajı elde edilmesini içerir.

Maliyetleri Düşürmek

Sürdürülebilirlik, kuruluşların maliyetleri çeşitli şekillerde azaltmasına yardımcı olabilir. Örneğin, kuruluşlar enerji tüketimini azaltarak enerji faturalarında tasarruf sağlayabilirler. Ek olarak, sürdürülebilir uygulamalar genellikle verimliliğin artmasına yol açabilir ve bu da kuruluşun başka bir yerinde maliyet tasarrufuna yol açabilir.

Verimliliği Artırma

Sürdürülebilirlik, kuruluşların genel verimliliklerini geliştirmelerine de yardımcı olabilir. Örneğin, sürdürülebilir uygulamalar kuruluşların ürettikleri atık miktarını azaltmalarına yardımcı olabilir. Ek olarak, sürdürülebilir uygulamalar, kuruluşların daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir, bu da maliyet tasarrufuna ve artan karlara yol açabilir.

En İyi Yetenekleri Çekmek ve Elde Tutmak

Kurumsal sürdürülebilirliğin en büyük faydalarından biri, kuruluşların üst düzey yetenekleri çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olabilmesidir. sürdürülebilirlik birçok insan için önemli bir konudur ve pek çok üst düzey yetenek adayı, söz konusu sürdürülebilirlik olduğunda değerlerini paylaşan kuruluşlar aramaktadır.  Sürdürülebilir kuruluşlar genellikle daha verimli ve kârlıdır, bu da en yetenekli adaylar için çekici olabilir.

Rekabet Avantajı Elde Etmek

Sürdürülebilirlik, kuruluşların rekabet avantajı kazanmasına da yardımcı olabilir. Sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek kuruluşlar kendilerini rakiplerinden ayırabilir, sorumlu ve ileri görüşlü şirketler olduklarını gösterebilirler. Sürdürülebilir kuruluşlar genellikle daha düşük maliyetlere sahiptir ve daha verimli çalışır, bu da onlara pazarda rekabet avantajı sağlayabilir.

Küçük İşletmelerin Kurumsal Sürdürülebilirliği Pazarlama Stratejilerine Uygulayabilecekleri 3 Yol

İşletmeler, kurumsal sürdürülebilirliği pazarlama stratejilerine uygulamak için birçok fırsata sahiptir. Topluluğa geri verebilir, karbon ayak izlerini azaltabilir ve gezegen için doğru şeyi yaptıklarından emin olabilirler.

Küçük işletmeler, pazarlama stratejilerinde kurumsal sürdürülebilirliğin öneminin hızla farkına varıyor. Kurumsal sürdürülebilirliği pazarlama stratejilerine uygulamak için şu 3 yolu kullanabilirler:

Topluluğa geri verin: Küçük işletmeler, belirli bir amaca veya hayır kurumuna geri vererek, kendileri dışındaki diğerlerini önemsediklerini gösterebilirler.

Karbon ayak izinizi azaltın: küçük işletmeler, ürün ve hizmet satın alma gibi şeyleri yapma şekillerinde değişiklikler yaparak karbon ayak izlerini azaltma fırsatına sahiptir.

Gezegen için doğru şeyi yaptığınızdan emin olun: Küçük işletmeler, sürdürülebilir malzemeler ve uygulamalar kullanarak çevrenin korunmasına olumlu katkıda bulunduklarından emin olabilirler.

 

Kurumsal Sürdürülebilirlik İşletmeniz İçin Nasıl Değer Yaratır?

Kurumsal sürdürülebilirlik, son on yıldır iş dünyasında sıcak bir konu olmuştur. Şirketler artık değer yaratmanın ve sürdürülebilirlik girişimlerinden yararlanmanın yollarını arıyor.

Kurumsal sürdürülebilirliği sürdürmek için pek çok neden vardır, ancak en önemlilerinden biri, işletmeniz için değer yaratabilmesidir. Atıkları azaltarak, verimliliği artırarak, yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak paradan tasarruf edebilir ve daha sürdürülebilir bir operasyon oluşturabilirsiniz.

Giderek daha fazla insan kendi değerlerini paylaşan şirketlerle iş yapmak istediğinden, sürdürülebilirlik müşterileri çekmenize ve elde tutmanıza yardımcı olabilir. Ve son olarak, giderek daha fazla insan kendini olumlu bir etki yaratmaya adamış iş yerleri aradığından, sürdürülebilirlik en iyi çalışanları çekmenize ve elde tutmanıza yardımcı olabilir. Kurumsal sürdürülebilirliği takip etmek sadece yapılacak doğru şey değil, aynı zamanda iyi bir ticari anlam ifade ediyor.

Kurumsal sürdürülebilirliğin en iyi yanı, şirketinize rekabet avantajı sağlayabilmesidir. Yeşil bir imaja sahip olan ve çevreyi kendi avantajınıza kullanmaya çalışan şirketlerden biriyseniz, şirketinizin rakiplerinize karşı rekabet avantajı elde etme olasılığı daha yüksektir.

Çevre dostu şirketler, olmayanlara göre daha güvenilir olacaktır. Sonuç olarak, insanlar onlardan ürün ve hizmet satın almaya daha istekli olacaktır. Kurumsal sürdürülebilirliğin şirketinize sağlayabileceği bir başka avantaj da paradan tasarruf edebilmenizdir. Şirketiniz çevre dostu uygulamalar kullanırsa, gereksiz şeylere para harcama olasılığınız azalır. Örneğin, çok fazla çöp yaparsanız hepsini geri dönüştüremezsiniz.

Uzun Vadeyi Düşünen Şirketler İçin Gelecek Parlak Daha Fazla İşletme Sürdürülebilir İş Modellerini Takip Ediyor.

Giderek daha fazla işletme sürdürülebilir iş modellerini takip etmeyi seçiyor. Bunun nedeni, değişen çevre koşullarının yanı sıra değişen tüketici zevklerine ayak uydurabileceklerinden emin olmak istemeleridir.

Bu, bu değişikliklere daha kolay uyum sağlayan şirketlere fayda sağlayacaktır. Akıllarında uzun vadeli olan, yenilik yapmaya devam eden ve çağın ilerisinde kalan şirketler için gelecek parlak.

Kaynak:

https://alishashabnam.com/corporate-sustainability/

Zübeyde ŞAHİN

[email protected]

https://www.linkedin.com/in/zub

Tekstil Araştırma Geliştirme Merkezi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz