Ana Sayfa Faydalı Bilgiler Kimyasallar Hakkında Genel Bilgi

Kimyasallar Hakkında Genel Bilgi

1548
0

Metilen Klorit, Karbon tetra klörür ve triklor etilen gibi organik halojenlerin kullanımı yasaklanmıştır.

AlginatL: Deniz yosunundan elde edilen sodyum alginatın suda çözünme ve su tutma kapasitesi çok yüksektir. Reaktif boyalarla kumaşa baskı yapıldığında tercih edilen kıvamlaştırıcıdır. Sodyum Alginat, boyar maddelerle reaksiyona girmez ve nişasta bazlı kıvamlaştırıcılardan farklı olarak, yıkamayla kolaylıkla ürünlerden uzaklaştırılabilir.

Amonyak (NH3) : Renksiz keskin kokulu göz yaşartıcı bir gazdır. 0,92 gr/cm3 yoğunluktadır. Amonyak gazı oda sıcaklığında basınç altında sıvılaşır. Sıvı halde %20-29 çözelti şeklinde 25 kg’lık çelik kaplarda saklanır. 

 Aseton (CH3COCH3) : Renksiz, hoş kokulu 56 0C’de kaynayan suda kolay çözülen yanıcı bir sıvıdır. İyi bir çözücü olduğundan yağ, asetilen ve verniklerin çözülmesinde kullanılır. ( d=0,821 gr cm3)

Butil asetat: Düz filmdruck şablonların hazırlanmasında basacak kısımlardaki lakın sökülmesinde kullanılır.

Diamonyum fosfatİAMONYUM: Pigment baskılarda binder kondenzasyonu için katalizör olarak kullanılır.

Dop yağı: PVC’nin kalenderleme, kaldırarak kaplama bez plastikleme ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıplama işlerinde dop yaygın olarak kullanılmaktadır.

Etil asetat (CH3COOC2H5) : Oto boyalarının ve matbaa mürekkeplerinin, dekoratif boyaların, sentetik kauçuk bazlı yapıştırıcıların üretiminde solvent olarak, ayrıca sentetik ve selülozik tiner imalatında kullanılır. Saç variller içinde ambalajlanır.

Fosforşk asit (H2PO4) : Kokusuz kristalize katı bir cisim olup 42,3 °C’ de erir.

Gaz yağı: Pigment ve reaktif boyalar için suda/yağ tipi emülsiyon patlarının hazırlanmasında yağ komponenti olarak kullanılır. Ekolojik olmadığından kullanımından vazgeçilmiştir.

Gliserin: Küp boyaların hazırlanmasında nem çekici olarak, apre reçetelerinde nem çekici ve yumuşatıcı olarak kullanılır

Hidrojen peroksit (H2O2) : Şurup kıvamında renksiz kokusuz bir sıvıdır. İyi bir renk giderici olduğundan endüstride, ipek, yün, kuş tüyü v.b ‘nin ağartılmasında kullanılır. Mikropları öldürdüğünden %3 ‘lük çözeltileri halk arasında oksijenli su olarak bilinir. Yaraları temizleyici olarak kullanılır. Tekstilde yükseltgen madde olarak yıkama işleminde (ronjan baskı sonrası yıkamalarda ve kumaş yüzeyi aşındırılmasında) kullanılır.  Ayrıca işlem görmemiş kumaşı ağartmada kullanılır.

Hidroklorik asit (TUZ RUHU) : Çok kullanılan asitlerden biridir. Kükürtlü hidrojen, H2S, NH4CL ve diğer klorürlerin elde edilmesinde, mermerlerin temizlenmesinde birçok organik maddeler, boyalar, vinil klorür elde edilmesinde kullanılır. Metallerin üzerinde şiddetli aşındırıcı etki yapar. Cam şişe ve damacanalarda nakledilir.

HYPO (Çamaşır Suyu) : Sarı, berrak (d=1,21 gr/cm3 ) bir sıvıdır. Tekstil ağartılmasında ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak kullanılır.

İzopropil alkol (CH3CHOHCH3S) : Matbaa ve çabuk kuruyan mürekkeplerin imalatında, kaplama işlerinden önce metallerin temizlenmesinde donmayı önleyici katkı olarak benzinde, kozmetikte saç spreylerinin formülasyonunda kullanılır. Saç varilleri içinde depolanır.

Kalsiyum klorür (CaCl2) : Nem düzenleyici,  katı (kristalize ) bir maddedir. Kalsiyum klorürün kullanılmadığı ticari alan çok azdır.

Karbon tetra klorür (CCl4) : Polar olmayan ya da biraz polar olan organik bileşikler için çoğu kez çözücü olarak kullanılır. Düz boyada boyanın kumaş üzerinde tam tutunup tutunmadığını anlamak için kullanılır.

Kitre: Baskı patlarının hazırlanmasında ve kıvamlaştırılmasında kullanılır.

Kromik asit: Bakır desen vallaerinin kromla kaplanmasında elektroliz banyosunda kullanılır.

Mğnezyum klorür: Buruşmaz apre reçetesinde katalizör olarak kullanılır.

Metilen klorit: Yağlı boyalar için boya sökücü olarak, nitro selüloz, laklar, kauçuklar, reçineler, yağ ve vakslar ve birçok organik bileşikler için solvent olarak, fotoğraf filmlerinin üretiminde, tekstil ve deri sanayinde, lokâl anestezide ve soğutucu olarak, dişçilikte aerosoller alkoloidler gibi ürünlerin sentezinde kullanılır. Korozif etkisi yoktur. Deniz, demir ve karayolu tankerleriyle taşınabilir. Yanıcı değildir. Bu nedenle depolanması ve taşınması özel bir özen gerektirmez, ancak uyuşturucu etkisi vardır.

Mısır nişastası: Baskı patlarının hazırlanmasında kıvamlaştırıcı madde olarak, apre işleminde kumaşa tutum kazandırıcı olarak kullanılır.

Mono etilen glikol (C2H6 o2) : Dinamit yapımında, tütün, kâğıt tekstilboyaları, dekoratif boyalar ve polyester imalatında solvent olarak tekstil sanayinde rutubetlendirici ve kozmetik sanayinde parfümeri üretimi için fiksatör olarak kullanılan bir üründür.

Neft yağı: Baskı patlarında ve merserize banyolarında köpük kesici olarak kullanılır.

Nitrik asit (HNO3) : Çok eskiden beri tanınmış olmasına rağmen kendine sülfürik asitten sonra uygulama alanı bulmuştur. Nitro selüloz, nitro gliserin, boyar maddeler, nitratlı gübreler gibi ürünlerin elde edilmesinde kullanılır. Bozulmayı önlemek için renkli şişelere konur

Perklor etilen (C2Cl4) : PVC üretiminde hammadde olarak; petrol ürünlerinden, benzinde kullanılan ”Tetraetylllead” üretiminde, boya sökücü ve hava meydanlarında lastik izlerini temizleyici ürünlerde, nitril bazlı lastiklerden hazırlanan yapıştırıcıların yapımında kullanılır.

Polivil alkol: Film basma makinelerinde kumaşı blankete yapıştırmada yapıştırıcı olarak, baskı patları için kıvam maddesi olarak, aprede tutum verici olarak kullanıldığı gibi, pigment baskıda da kullanılır.

Polivinil asetat: Yıkamaya dayanıklı aprede kullanılır.

Potasyum karbonat (POTAŞE) : Küp boya baskılarında, alkali ortamı sağlamak için kullanılır.

Reçine: Sanayide ve evlerde kullanılan suların çeşitli minerallerden arındırılmasında, su tasfiye cihazlarının içinde kullanılır. Kalsiyum iyonlarını tutar.

Renkli alkol: Azoik boyaların, naftol çözeltilerinin, krom boyalarının hazırlanmasında çözücü olarak kullanılır.

Saf su: Hassas çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan arı bir sudur.

Sİitrik asit: Meyve asidi ve pH düzenleyicisidir.

Soda (Na2CO3) : Suda çabuk çözünmektedir. Suların kalıcı sertliğinin giderilmesinde kullanılır. Reaktif boyalarla baskı işleminde; alkali ortam sağlamak için, küp boyalarla baskıda; potaşe olmadığı zaman alkali ortamı sağlamak için yıkama banyolarında, nitrit metoduna göre ve indigosol boyamada kullanılır.

Sodyum hidroksit (NaOH) : Suda kolay çözülür ve %50 lik NaOH çözeltisi 13 0C de donar. Çok korozif bir maddedir ve sağlığa zararlıdır. Havadan kolayca nem kapar. Nem aldığında karbonatlaşır.

Kullanım alanı: Tekstil terbiye işlemlerinde NaOH bileşiği; terbiye, boya ve baskıcılıkta yaygın olarak kullanılır. Bazikliği, yüksek pH ortamı sağlar ve özellikle, pamuklu kumaşların ön terbiyesinde kullanılır.

Kaynatma, merserizasyon, polyesterlerin alkalizasyonu işlemlerinin temelidir. Bazik ağartmalar, küp naftol, reaktif boyamalarda önemli kullanımı vardır. Boyar maddelerin tutunmasını sağlamak ve yıkama makinesinde ortamın asidik durumunu nötralize etmek için kullanılır (ortamı mavileştirir). Sıvı ve katı (payet)olarak temin edilir. Sıvı kostik çözeltisinin yoğunluğu; çözeltilerin katı madde içeriğini tanımlamakta kullanılan bir çeşit yoğunluk derecesi olan, Baume olarak adlandırılır. B°, Be°, Bé° gibi simgelerle gösterilir.

Katı kostik çözülerek, istenen yoğunlukta çözelti hazırlanır. Genelde; 35-50 Bé°’ de kullanılır.

Sodyum asetat: Diazo boyalarının hazırlanmasında pH’ı tamponlayıcı olarak kullanılır.

Sodyum alginat: Reaktif baskı boyalarının hazırlanmasında kıvam maddesi olarak kullanılır.

Sodyum bikarbonat: Reaktif boyalarla baskıda alkali ortam sağlamak için kullanılır.

Sodyum bisülfit: Otoklavda pişirme sırasında, kumaşın,  oksiselüloza dönüşerek çürümesini önlemek için, varyamin altına rezerve baskıların yıkanmasında, varyamin fazlasını gidermek için kullanılır.

Sodyum hegza meta fosfat: Suyun sertliğini giderici ve alginat patlarının akışkanlığını arttırıcı olarak kullanılır.

Sodyum nitrit: Diazo boyalarının diazolama işleminde, nitrit metoduna göre indigosol boyamada kullanılır,

Sodyum silikat(su camı) : Kazanlarda pas lekelerini önlemede kullanılır.

Sülfirik asit (H2SO4) : Ham petrolün tasfiyesinde, barut fabrikalarında nitroselüloz gibi patlayıcı maddelerin

İmâlatında kullanılır. Tekstilde baskı ve boyada, mineral boya olarak kullanılır.

Tartarik asit:  Pigment boyalarıyla baskıda katalizör olarak kullanılır

Trikloretilen (C2HCl3) : Renksiz, özel kokulu, kıvamlı bir sıvıdır. Tıpta anestezik olarak kullanılır. Teknikte çözücü olarak bilhassa elbise v.b kuru temizlemesinde faydalıdır.

Üre: Azoik boyaların, reaktif boyaların, krom boyalarının hazırlanmasında çözücü ve nem çekici olarak kullanılır.

Zeytinyağı: Nişasta patının hazırlanmasında yumuşatıcı olarak kullanılır. Haşıllama esnasında ipliğe yumuşaklık kazandırarak esneklik vermek için kullanılır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz