Ana Sayfa Faydalı Bilgiler Kısıtlamaya Tabi Madde ve Madde Grupları İle Bunların Kısıtlama Şartları

Kısıtlamaya Tabi Madde ve Madde Grupları İle Bunların Kısıtlama Şartları

507
0
Maddenin, madde grubunun
veya karışımın adı
Kısıtlama şartları
1. Asbest lifleri
(a) Krosidolit
CAS No 12001-28-4
(b) Amozit
CAS No 12172-73-5
(c) Antofillit
CAS No 77536-67-5
(ç) Aktinolit
CAS No 77536-66-4
(d) Tremolit
CAS No 77536-68-6
(e) Krizotil
CAS No 12001-29-5 CAS No 132207-32-0
1. Bu lifler ve kasıtlı olarak eklenen bu lifleri içeren eşyalar üretilemez, piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.
2. Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan krizotil asbest içeren diyaframlar hariç olmak üzere, krizotil asbest liflerinin kullanım hükümlerine uymayan ürünler, kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.
3. Asbest lifi ihtiva eden topraklar çıkarılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.
Özellikle;
a) Badana ve sıva, çatı ve zemin toprağı şeklinde taban ve çatı örtüsü,
b) Yol, pekmez, çanak, çömlek yapımında katkı malzemesi,
c) Çocuk pudrası, olarak kullanılamaz.
4. Asbest içeren eşyalar ayrıca bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen şartları sağlamadıkça piyasaya arz edilemez.
2. Poliklorlu terfeniller (PCT’ler)   CAS No: 61788–33–8 Poliklorlu terfeniller (PCT’ler);
a) Tek başına madde olarak,
b) Atık yağlar dahil olmak üzere, karışım içersinde ya da ekipmanlarda 50 mg/kg (% 0,005 ağırlıkça)’ dan daha büyük derişimde, piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.
2. Poliklorlu terfenilleri (PCT’ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez.
3. Halen kullanılmakta olan;
a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların,
b)Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,
c) Küçük kondansatörlerin,
ç) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının,
d) Yeraltı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların, kullanımlarına servis süreleri dolan kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir.
3. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) 1. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.
2. Poliklorlu bifenilleri (PCB’ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez.
3. Halen kullanılmakta olan;
a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların,
 b) Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,
 c) Küçük kondansatörlerin,
ç) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer  sıvılarının,
 d) Yer altı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların, kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir.
1. Polibromobifeniller;
   Polibrominatlıbifeniller (PBB’ler) CAS No 59536-65-1
1. Polibromlu bifeniller (PBB’ler) üretilemez, kendi halinde piyasaya arz edilemez, kendi halinde ve müstahzar içerisinde giysi, çamaşır ve iç çamaşırları gibi deri ile temas eden tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılamaz.
2. Polibromlu bifenilleri (PBB’ler) içeren, birinci paragrafta belirtilen eşyalar piyasaya arz edilemez.
5. Azorenklendiriciler ve Azoboyalar 1. Bir veya daha fazla azo grubunun indirgenmesiyle Ek-3’te yer alan bir veya daha fazla aromatik amini, tespit edilebilir konsantrasyonlarda yani Ek-5’te verilen test yöntemlerine göre eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (% 0,003 ağırlıkça) değerinin üzerinde serbest bırakabilen azoboyalar, aşağıda verilen örneklerdeki gibi insan cildi ve oral kaviteyle doğrudan ve uzun süreli temas edebilecek tekstil ve deri eşyalarında kullanılamaz:
a) Giyim eşyaları, yatak, havlu, postiş, peruk, şapka, bebek bezi, diğer sıhhi materyaller, uyku tulumları,
b) Ayakkabı, eldiven, kol saati kayışı, el çantası, cüzdan/çanta, evrak çantası, sandalye örtüsü, boyuna takılan para çantası,
c) Tekstil ya da deri oyuncaklar ve tekstil ve deri kumaş içeren oyuncaklar,
ç) Nihai kullanıcının kullanımına yönelik iplik ve kumaş.
2. Ayrıca, birinci paragrafta atıfta bulunulan tekstil ve deri eşyaları aynı paragrafta belirtilen şartlara uygun olmadıkları takdirde piyasaya arz edilemez.
3. Ek-4 “Azoboyalar Listesi”nde yer alan azoboyalar, tek başlarına ya da karışım içerisinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda tekstil ve deri eşyaların boyanmasının amaçlandığı kullanımlar için piyasaya arz edilemez. 
6. Aşağıdaki fitalatlar (ya da maddeyi kapsayan diğer CAS- ve EC numaraları):
Bis (2-etilheksil) fitalat (DEHP)
CAS No 117-81-7
    EC No 204-211-0

  Dibütil fitalat (DBP)
    CAS No 84-74-2
    EC No 201-557-4

  Benzil bütil fitalat (BBP)
     CAS No 85-68-7
     EC No 201-622-7
1. Oyuncaklarda ve çocuk bakım eşyalarında, plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karışım bileşeni olarak piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.
2. Plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım eşyaları piyasaya arz edilemez.  Bu başlık altında “çocuk bakım eşyası”; uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir  ürün anlamına gelmektedir.  
7. Aşağıdaki fitalatlar (ya da maddeyi kapsayan diğer CAS- ve EC numaraları):
di-‘izononil’ fitalat (DINP)
    CAS No 28553-12-0 ve 68515-48-0
    EC No 249-079-5 ve 271-090-9

di-‘izodesill’ fitalat (DIDP)
    CAS No 26761-40-0 ve 68515-49-1
    EC No 247-977-1 ve 271-091-4

di-n-oktil fitalat (DNOP)
   CAS No 117-84-0
   EC No 204-214-7  
1. Çocukların ağızlarına koyabilecekleri oyuncaklarda, çocuk bakım eşyalarında ve plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karışım içerisinde piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.
2. Plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım ürünleri piyasaya arz edilemez.
Bu başlık altında “çocuk bakım eşyası”; uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir  ürün anlamına gelmektedir.
8. Tris (2,3 dibromopropil) fosfat      CAS No 126-72-7 1. Deriyle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil eşyalarında kullanılamaz.
2. Birinci paragrafta belirtilen şartlara uygun olmayan eşyalar piyasaya arz edilemez.  
9. Tris (aziridinil) fosfinoksit
CAS No 5455-55-1
     EC No 208-892-5
1. Deriyle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil eşyalarında kullanılamaz.
2. Birinci paragrafta belirtilen şartlara uygun olmayan eşyalar piyasaya arz edilemez.  

 

Tekstil Araştırma Geliştirme Merkezi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz