Ana Sayfa Genel Tekstil toprağına dönüyor

Tekstil toprağına dönüyor

499
0

Uluslararası Tekstil Zirvesi “Tekstil toprağına geri dönüyor” sloganıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenecek.

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın kordi­nasyonunda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek Ulus­lararası Tekstil Zirvesi 21-23 Kasım 2013 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta yapılacak. Üç gün sürecek zirve Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Seminer Salonlarında düzenle­necek. Açılış ve sunumların yapıldığı ilk gün bilimsel teknoloji sergisi ‘AR-GE Pazarı’ açıla­cak. Daha sonraki günlerde, akademisyenler, sektöre yön veren firma yöneticileri ve kamu temsilcileri tarafından hazırlanan pazarlama, üretim, teknoloji, insan kaynakları ve ener­ji konularının işleneceği panel ve sunumlar yer alacak. Tekstil Teknolojilerinin geldiği son nokta, akademik çalışmaların sektördeki yansımaları uzman katılımcılar tarafından de­ğerlendirilecek.Ayrıca, zirve kapsamında dü­zenlenecek olan TÜBİTAK Ar-Ge Proje Pazarı ile akademisyenler tarafından gerçekleştiri­len, ticarileşmeyi bekleyen projeler sergilene­cek. Tekstil sektörünün her yönüyle değerlen­dirileceği zirveye yurtiçi ve yurtdışından şirket yöneticileri, akademisyenler, bürokratlar, ta­sarımcılar, meslek kuruluşları, sivil toplum tem­silcileri, medya kuruluşları gibi sektör ile ilgili çok sayıda katılımcının iştiraki bekleniyor.

Tekstil sektöründe gelişme kaydetmiş iller ara­sında yer alan Kahramanmaraş Türkiye’de üre­tilen ipliğin yüzde 30’unu ve dokuma kumaşın yüzde 10’unu üretiyor. Kahramanmaraş’ta Tekstil sektörü, 30 yıllık sanayileşme sürecin­de her zaman ilk sıralarda yer almış ve iplik, dokuma, örme, konfeksiyon, boya-terbiye gibi temel yatırımlarla kurulmuş yaklaşık 300’e yakın firmaya sahiptir. 2012 yılı verilerine göre Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıra­lamasında yer alan 51 Tekstil firmasının %14 ünü, Kahramanmaraşlı tekstilciler oluştur­muşlardı.2011 – 2013 yılları arasında alınan teşviklerle tekstil yatırımlarının yüzde 15’ine ev sahipliği yapan ve Türkiye’deki toplam yatırım miktarının (14 milyar TL) yüzde 20’si ile daha da büyüyen Kahramanmaraş’ta tekstil ve konfeksiyon alanında 22 bin kişiye istihdam sağlamakta. Kahramanmaraş bu özellikleri ile Zirveye ev sahipliği yaparak bölgeye ve Türkiye’ye büyük katkı sağlayacak.

TEKSTİL’İN KALBİ KAHRAMANMARAŞ

Tekstil sektöründe gelişme kaydetmiş illerin başında gelen Kahramanmaraş bölge eko­nomisinde önemli rol oynamaya devam edi­yor. Gelişmekte olan ülkelerin tekstil üretim ve ticaretindeki payların artmasının yanın­da Türkiye’de de olumlu gelişmeler izleniyor. Türkiye’nin ocak-ağustos dönemindeki tekstil ve ham maddeleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 yükseldi. Türkiye’de üretilen ipliğin yüzde 30’unu ve dokuma kuma­şın yüzde 10’unu üreten Kahramanmaraş’ın da bu büyümeden payını aldığı görülüyor. Kahramanmaraş, tekstil ve hammadde üreti­mi, toplam ülke ihracatından aldığı payı yüz­de 7,2 den 7,4’e çıkarmış durumda.

EN BÜYÜK 500 FİRMA ARASINDA SEKİZ TEKSTİL FİRMASI

Kahramanmaraş, tekstil sektöründe Türkiye’nin en gelişmiş illeri arasında yer alıyor. Tekstil sek­töründe 270’e yakın firma yer alıyor.2012 yılı verilerine göre Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan 51 tekstil fir­masının % 14 ünü, Kahramanmaraşlı tekstilciler oluşturmuşlardı. Bu firmalar arasında Matesa Tekstil A.Ş, İskur Örme, Kipaş Mensucat İşlet­meleri A.Ş, Kipaş Denim İşletmeleri A.Ş, Erdem Tekstil A.Ş, Mem Tekstil A.Ş ve Şirikçioğlu Tekstil bulunuyor. Kahramanmaraş ekonomisinin en gelişmiş sektörü olan tekstilde, özellikle tek­noloji ve kalitede ulaşılan nokta Türkiye stan­dartlarının üzerinde seyrediyor. Küresel tekstil pazarlarında teknoloji ve kalite bakımından rekabet edebilecek yeteneğe sahip olan Kah­ramanmaraş tekstil sektörü, uluslararası ham­madde merkezi olma yolunda ilerliyor. Sektör, bölgede olduğu gibi ülkenin de ekonomik an­lamda büyümesinde önemli rol oynuyor.

İSTİHDAM DEPOSU TEKSTİL VE KONFEKSİYON

Kahramanmaraş bölge ekonomisinde önemli rol oynayan tekstil sektörü, istihdam anlamın­da bölgeye katkı sağlıyor. İstihdamın yüzde 72’si tekstil sektörü tarafından karşılanıyor. Teks­til ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren firmalarda yaklaşık 22 bin kişi istihdam ediliyor. Nüfusun büyük bir kısmının tekstil sektöründe istihdam edildiği il, özellikle iplik sektörü üzeri­ne yapılan çalışmalarla ön plana çıkıyor. Türki­ye genelinde üretilen iplik miktarının büyük bir kısmını karşılayan Kahramanmaraş, iplik üreti­minin yanı sıra dokuma kumaş üretiminde de önemli bir konumda bulunuyor. Kahraman­maraş, Türkiye’nin iplik üretiminin yüzde 30’unu karşılarken, dokuma kumaş üretiminin de yüz­de 10’unu karşılıyor. Son yıllarda boya, baskı ve terbiyede de yatırımlar devam ediyor.

TEŞVİKLERLE GELEN BÜYÜME

2011-2013 yılları arasında düzenlenen teşvik belgeleri verilerine göre; Kahramanmaraş 97 belge ile Türkiye genelinde planlanan tekstil yatırımlarının yüzde 15’ine ev sahipliği yap­maktadır. Türkiye’de planlanan yatırımların toplam miktarı yaklaşık 14 milyar TL’dir ve bu miktarın yüzde 20’si sadece Kahramanma­raş için ayrılmıştır. Yapılacak bu yatırımlarla 5000 kişilik yeni istihdam hedeflenmektedir. Sektör, aldığı teşviklerle ilde Ar-Ge yatırım­ları gerçekleştirerek, entegre üretim tesisleri kurarak tekstil ve hammaddeleri alanında gerçekleştirdiği ihracat rakamını yaklaşık 582 milyon dolara yükseltmiş durumdadır.

İKİNCİ KAHRAMANMARAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İş dünyasının Doğu ve Güney Doğu Anadolu’ya olan ilgisinin artmasıyla başla­yan süreçte Kahramanmaraş’ta hedefleri­ni büyütüyor. 74 firmanın bulunduğu KOSB (Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi), ağırlıklı olarak tekstil sektörüne yönelik faa­liyet gösteren firmalara ev sahipliği yapıyor. 21 tekstil firmasının yer aldığı organize sana­yi bölgesinde, tekstil sektörünün ardından metal sanayine yönelik faaliyet gösteren firmalar geliyor. Bunların yanı sıra made­ni mutfak eşyaları, endüstriyel yumuşatıcı, oluklu mukavva, bulgur, mısır cipsi, biber, polistiren ambalaj ve yalıtım malzemesi üre­ten firmalar yer alıyor. Yaklaşık olarak 7000 kişinin istihdam edildiği Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi’nde, bölge eko­nomisine katkı sağlamak amaçlı çalışmalar devam ediyor. Bölgede 560 milyon dolarlık tamamlanan yatırımın yanı sıra 200milyon dolarlık da devam eden yatırım bulunuyor. Boş arsanın kalmadığı organize sanayi böl­gesine ek olarak Kahramanmaraş’ın Pazar­cık İlçesi’nde 532 hektarlık bir alana İkinci Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları devam ediyor. Kahra­manmaraş bölge ekonomisinde önemli rol oynayan tekstil sektörü, istihdam anlamın­da bölgeye katkı sağlıyor. Nüfusun büyük bir kısmının tekstil sektöründe istihdam edildiği il, özellikle iplik sektörü üzerine yapılan ça­lışmalarla ön plana çıkıyor. Kahramanmaraş ekonomisinin en gelişmiş sektörü olan tekstilde, özellikle teknoloji ve kalitede ula­şılan nokta Türkiye standartlarının üzerinde seyrediyor. Küresel tekstil pazarlarında tek­noloji ve kalite bakımından rekabet edebi­lecek yeteneğe sahip olan Kahramanma­raş tekstil sektörü, uluslararası hammadde merkezi olma yolunda ilerliyor. Sektör, ilde olduğu gibi ülkenin de ekonomik anlamda büyümesinde önemli rol oynuyor. Türkiye genelinde üretilen iplik miktarının büyük bir kısmını karşılayan Kahramanmaraş, ip­lik üretiminin yanı sıra dokuma kumaş üre­timinde de önemli bir konumda bulunuyor. Kahramanmaraş, Türkiye’nin iplik üretiminin yüzde 30’unu karşılarken, dokuma kumaş üretiminin de yüzde 10’unu karşılıyor.

En Fazla İstihdam Tekstil ve Konfeksiyon Alanında

İlde tekstil ve konfeksiyon alanında yak­laşık 249 firma faaliyet gösteriyor. Firma­larda toplam 22.581 kişi istihdam ediliyor. Toplam firmaların 82’si iplik alanında çalış­malar yürütürken ring iplik alanında yılda 159,173 ton, open-end alanında ise 246,007 ton iplik üretim kapasitesine ulaşılıyor. çKahramanmaraş’ta bulunan 26 dokuma fabrikası ise kumaş olarak yılda 154,640,046 metre, denim olarak da 48,675,053 metre üretim kapasitesine sahip durumda. Teks­til ve konfeksiyon sektörünün bir diğer alt başlığı örgü ve kumaş alanında bulunan 43 firmanın yılda 113,207 ton üretim kapasi­tesi bulunuyor. Çırçır alanında ise bulunan 47 firmanın yılda 26,000 ton üretim kapasi­tesine sahip olması dikkat çekiyor. Bölge­deki diğer faaliyet alanları ise boya-kasar fabrikaları başlığı altında iplik boyada yıllık 14,085, elyaf boyada 3,612, örgü boyada 52,695, kumaş boyada 66,415, örgü baskı­da 11,747, kumaş baskıda 4,392, örgü kaşar­da 45,574 ve kumaş kaşarda da 39,873 ton üretim kapasitesi bulunuyor. Bunun yanı sıra konfeksiyon alanında faaliyet göste­ren 26 firma da yaklaşık 2,920 kişi istihdam ediliyor. T-shirt üretiminde yılda 12,582,000, pantolonda 4,142,000, cekette 488,000, etekte 200,000, takım elbisede 120,000, iş elbisesinde 15,440, gömlekte 800,000, eşof­manda 200,000 ve iç çamaşırında 700,000 adet üretim kapasitesine sahip olan kon­feksiyon fabrikaları, bölgenin önemli üretim kolları olarak karşımıza çıkıyor.

İHRACATTA OLUMLU GELİŞMELER YAŞANIYOR

Tekstil sektörü, sağladığı istihdam imkanı, üretim sırasında yarattığı katma değer ve uluslararası ticarette yarattığı ekonomik güç ile ülke yapısının güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Gelişmiş ülkelerin 18. yüzyılda ger­çekleştirdikleri sanayileşme sürecine olumlu katkıları bulunan tekstil sanayi, günümüzde de gelişmekte olan ülkelere aynı işlevi sağ­lıyor. Bir diğer önemli husus da gelişmekte olan ülkelerin tekstil üretim ve ticaretinde­ki paylarını, gelişmiş ülkelere kıyasla daha çok artırması olarak göze çarpıyor. Bu oran 1980-2000 yılları arasında Asya’da yüzde 100, Amerika’da ise yüzde 75 artış olarak dik­kat çekiyor. Bunların yanında Türkiye’de de olumlu gelişmeler izleniyor. Tekstil sektörün­de gelişme kaydetmiş illerin başında gelen Kahramanmaraş’ta istihdamın yüzde 72’si tekstil sektörü tarafından karşılanıyor. 2012 yılında tekstil ve hammaddeleri alanında gerçekleştirdiği ihracat rakamı ise 2011 yılına göre yüzde 1,5 artışla 581.163 milyon Dolar olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Kahramanma­raş tekstil ve hammaddelerinin, toplam ülke ihracatından aldığı payın ise yüzde 7,2 iken yüzde 7,4’e yükseldiği görülüyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz